تبلیغات
axebad9 - این بابا مثل اینكه تو طول عمرش كس نگاییده یكی بهش بگه عزیز تموم كه نمیشه معمولی بكونی هم میشه بعدشم هم سنتو بكون نه اینكه اینو بگایی اخه چی بگی دختر كس خول هم كیر ندیده حال میكنه به پیر جماعت كس بده

axebad9